Wie zijn wij

De Rotterdamse Beurs Brand Club is een vereniging voor personen die werkzaam zijn op het gebied van brandverzekeringen binnen de co-assurantiemarkt.
Door het geven van lezingen en het organiseren van bijeenkomsten en excursies streeft RBBC ernaar de onderlinge contacten tussen de leden te onderhouden en te verstevigen.

Wie kunnen lid worden?

Personen van 21 jaar en ouder die werkzaam zijn binnen de brandverzekeringsbranche, een seniore positie bekleden en vallen binnen de doelgroep zoals omschreven in de statuten van de vereniging.

RBBC is opgericht op 1 mei 1991 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 40346708.

Rotterdamse Beurs Brandclub RBBC    -    rbbc@rbbc.nl    -    Realisatie website